Scroll to top

Sumber

Jaring Keselamatan

Kami memahami bahawa Pekerja Bebas berdepan dengan risiko dan ketidakstabilan punca pendapatan. Oleh yang demikian usaha kami tidak berhenti setakat memperkasakan dan membimbing rakyat Malaysia malah memastikan Pekerja Bebas terlindungi melalui jaringan keselamatan asas.

Pelan Pesaraan

EPF’s i-Saraan

Jaminan pesaraan anda.

Ke Laman Web

Pelan Insuran Am

Policystreet

Cari perlindungan terbaik untuk diri dan aset.

Ke Laman Web

Pelan Insuran Hayat

Perlindungan Tenang

Lindungi orang tersayang.

Ke Laman Web

Keselamatan Sosial Pekerja

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri

Lindungi diri anda daripada bencana pekerjaan.

Ke Laman Web

Pembangunan Web dan Aplikasi Mudah Alih

Penyelidikan Internet

Pemasukan Data

Reka Bentuk Laman Web

Perakaunan

Reka Bentuk Grafik

Perundingan

Rekrut

Penulis Kandungan

Editor

In-demand Skills

Senarai 10 Kemahiran dengan Permintaan Tertinggi

Kisah Kejayaan

We use cookies to give you the best experience.