Higher Learning Institution
(Program Percuma)

Maklumat
Program

Bakal graduan daripada fakulti seperti berikut berdasakan set kemahiran pekerja digital yang diperlukan dalam platform pendapatan digital global :

  • Fakulti Sains Komputer / Teknologi Maklumat / Komunikasi & Multimedia
  • Fakulti Seni Reka / Reka Bentuk & Kreatif
  • Fakulti Bahasa & Linguistik
  • Fakulti Pentadbiran Perniagaan
  • Fakulti Pendidikan

TEMPOH LATIHAN

  • Subjek elektif / subjek tetap untuk semester Februari / Mac & semester September.

ADDED – VALUE SERVICES

  • Sesi mentor secara individu pemantauan secara online sepanjang semester.